Kamuoyu Araştırmacısı Kursu etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Kamuoyu Araştırmacısı Kursu etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

26 Eyl 2014

Halk Eğitim Kamuoyu Araştırmacısı Kursu

Halk Eğitim Kamuoyu Araştırmacısı Kursu Konuları


HEM Halk Eğitim Merkezleri Halkla İlişkiler Ve Organizasyon Alanı Kamuoyu Araştırmacısı Kursu Eğitim Süresi, Kursun Konuları.

Meslek Açıklaması: Toplumun Öngördüğü Araştırılmaya Değer Sosyal Ve Ekonomik Konularla, Müşterilerden Gelen Talep Doğrultusunda Bilimsel Araştırma Yöntem Ve Tekniklerini Kullanarak Sonuca Ulaşılmasını Sağlama Bilgi Ve Becerisine Sahip Nitelikli Kişidir.

Kursun Eğitim Süresi: 1328 Saat

Kamuoyu Araştırmacısı Kursu Konuları:
Halkla İlişkiler Kavramı
Halkla İlişkilerin İlişkili Olduğu Alanlar İli İlgili Dosya Hazırlama
Organizasyon Hizmet Alanları
Kurumsal Organizasyonlar
Sosyal Ve Kültürel Organizasyonlar
Ulusal Ve Uluslararası Organizasyonlar

HALK EĞİTİM KAMUOYU ARAŞTIRMACISI KURSU
İletişim Süreci Türleri
Kitle İletişimi
Telefonda İletişim
Etkin Ve Hızlı Okumak
Planlı Ve Etkili Yazma
Türkçe'yi Doğru Konuşma
Beden Dilini Etkili Kullanmak
Hukuk Kurallarına Uygun Davranma
Anayasal Hak Ve Sorumluluklar
Bilgisayarda Metin Dosyası Oluşturma
Bilgisayarda Seri Yazı Yazma
Bilgisayarda Matematiksel Ve Mantıksal Dosya Oluşturma
İnternet Üzerinden Bilgiye Ulaşma
Fikir Haklarına Uygun Hareket Etmek
Haberleşme İle İlgili Yasal Düzenlemelere Uyma
Gündemi Takip Etmek
Haber Yazmak
Kamuoyu Kavramı Ve İlgili Olduğu Alanları Çözümlemek
Piyasa Ve Pazar Kavramını Çözümlemek
Yazılı Medyayı Takip Etmek
Görsel Medyayı Takip Etmek
Video Kurgu Pencerelerini Kullanmak
Video Kurgusu Yapmak Ve Kaydetmek
Araştırma Planı Tasarlamak
Kaynak Taraması Ve Gözlem Yapma
Görüşme Yapma
Anket Hazırlamak Ve Uygulamak
İçeriğine Göre Soru Hazırlamak
Biçimine Göre Soru Hazırlamak
İstatistik Yöntemleri İle Analiz Yapma
Araştırma Sonuçlarını Yazma
Etkin İletişim Kurma
Sağlıklı İletişim Kurmak
Grup İletişim Kurma
Örgüt İletişimi Kurmak
Fotoğrafta Genel Düzenlemeler Yapma
Fotoğraf Üzerinde Belirli Alanlarda Çalışmak
Basının Toplumsal Gelişme Üzerindeki Etkisi Yorumlamak
Türkiye'de Basının Doğuşu Ve Gelişimini İnceleme
Küçük Ve Orta Format Fotoğraf Makinelerini Hazırlama
Fotoğraf Makinesini Ayarlama
Kompozisyon Kurallarına Uygun Fotoğraf Çekme