HEM-Usta-Öğretici-Şartları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
HEM-Usta-Öğretici-Şartları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

20 May 2012

HEM Halk Eğitim Usta Öğretici Şartları

Halk Eğitim Usta Öğretici Olma Şartları


HEM Halk Eğitim Merkezinde Öğretmen ( Usta Öğretici ) Olma Şartları

Uzman Ve Usta Öğreticilerde Aranan Şartlar:

Uzmanlar:
Türk Vatandaşı Ve 18 Yaşından Küçük Olmamak (Yabancı Uyruklu Uzmanlar Bakanlar Kurulu Kararı İle Görevlendirilebilirler)

Kamu Haklarından Mahrum Bulunmamak. (Ağır Hapis Veya Altı Aydan Fazla Hapis Veyahut Affa Uğramış Olsalar Bile Zimmet, İhtilas, İrtikap, Rüşvet, Hırsızlık Dolandırıcılık, Sahtecilik, İnancı Kötüye Kullanma, Dolaylı İflas Gibi Yüz Kızartıcı Bir Fiilden Dolayı Hapis Cezasından Hükümlü Bulunmamak)

Askerlik Hizmetini Yapmış Yada Ertelenmiş Veya Yedek Sınıfa Geçirilmiş Olmak.

Görevini Yapmasına Engel Akıl Hastalığı Veya Vücut Sakatlığı Bulunmamak. (Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Mahsus Kurumlarda Bu Şart Aranmayabilir.)

Uzmanlık Alanıyla İlgili Bir Yüksek Okuldan Mezun Olmak.

Uzmanlık Alanında En Az 5 Yıl Başarılı Bir Şekilde Çalışmış Olmak.

Eğitim Ve Öğretim Görevini Başarı İle Yapabilmesini Sağlayacak Eğitim Formasyonu Kazandırmak Amacı İle Programı Milli Eğitim Bakanlığınca Hazırlanacak Bir Kursu Başarı İle Bitirmiş Olmaları, (Öğretmen Yetiştiren Bir Okulu Bitirmiş Veya Eğitim Kurumlarından En Az İki Yıl Öğretmenlik Yapmış Olanlar İle Süresi En Fazla Üç Ay Olan Eğitim Faaliyetlerinde Görevlendirileceklerde Bu Şart Aranmaz.)

Hizmet Göreceği Alan İle İlgili Olmak Üzere Milli Eğitim Bakanlığınca Tespit Edilecek Özel Nitelikleri De Taşımaları Gerekir.


Usta Öğreticilerde Aranan Şartlar:
Türk Vatandaşı Ve 18 Yaşından Küçük Olmamak
Kamu Haklarından Mahrum Bulunmamak.
Askerlik Hizmetini Yapmış Yada Ertelenmiş Veya Yedek Sınıfa Geçirilmiş Olmak.
En Az İlkokul Mezunu Olması,
İlkokul Ve Ortaokul Mezunlarının Ustalık Alanlarında En Az 11 Yıl, Orta Dereceli Okulların İkinci Devresinden Veya Yüksek Öğrenim Kurumlarından Mezun Olanların Da En Az 4 Yıl Ustalık Alanlarında Başarılı Bir Şekilde Çalışmış Olduklarını Belgelendirmeleri,
Ancak, Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Mahsus Kurumlarda Görev Alacak Kişi Özürlü İse Süre Şartı Aranmayabilir.

Mesleki Ve Teknik Öğretim Ve Örgün Eğitim Kurumlarında Görevlendirilecek Usta Öğreticilerin En Az Meslek Lisesi Veya Dengi Okul Mezunu Olması Gerekir. Ancak, İstisnai Hallerde Bakanlıktan İzin Almak Şartıyla İlkokul Mezunu Usta Öğreticilere De Görev Verilebilir.

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görevlendirilecek Olanlarda;
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları Ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslara Göre Okul Öncesi Öğretim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanabilen Yüksek Öğretim Kurumlarından Mezun Olmaları,

Okul Öncesi Ön Lisans Programlarından Mezun Olmaları;
İhtiyacın Karşılanamaması Durumunda; Kız Meslek Liselerinin Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi İle Çocuk Gelişimi Ve Bakımı Bölümlerinden Mezun Olup Bakanlıkça Düzenlenecek En Az 60 Saatlik Eğitim Programında Başarılı Olmaları, Koşulu Aranır.