19 Mar 2015

HEM Global Teakwondo Kursu Konuları

HEM Global Teakwondo Kursu Konuları


HEM Halk Eğitim Merkezleri Spor Alanı Kursları, Global Teakwondo Kursu Eğitim Süresi, Konuları.

Meslek Açıklaması: Beyaz Kuşağın Ayak Duruş Ve Vuruş El Ve Ayak, Cumuk-Chagi Ve Beyaz Hyong Tekniklerini Ulusal Ve Uluslararası Global Taekwondo Kurallarına Uygun Olarak Yapabilen Kişidir.

Kursa Katılım Koşulları:
İlkokul Mezunu Veya Okuma Yazma Bilmek, Mesleğin Gerektirdiği Fiziksel Ve Bedensel Özellikleri Taşımak.

İş Olanakları:
Spor Kulüpleri, Gençlik Hizmetleri Spor İl Yada İlçe Müdürlüklerinde, Milli Takımda Uluslararası Yarışmalar İçin Çalışabilirler.

Kursun Eğitim Süresi: 144 Saat

Halk Eğitim Global Teakwondo Kursu Konuları:
Beyaz Ayak Duruş Ve Vuruş Tekniklerini Uygulamak
Beyaz El Ve Ayak Teknikleri
Beyaz Cumuk - Changi Teknikleri
Beyazpyonson Ve Tiyocumuk-Changi Teknikleri
Beyaz Hyongsajujirugu 1-8 Arası Teknikleri Uygulamak
Beyaz Oyun Kurallarını Uygulamak

BEYAZ AYAK DURUŞ VE VURUŞ TEKNİKLERİ:
1. Global Taekwondonun Temel Kurallarına Uygun Sogiayak Duruş Tekniklerini Yapabilecektir.
2. Global Taekwondonun Temel Kurallarına Uygun Dariua Balayak Vuruş Nokta Tekniklerini Yapabilecektir.
A. SOGİ (DURUŞ)
1. Moa-Sogi (Ayaklar Birleşik Duruş)
2. Çaryot-Sogi (Topuklar Birleşik Ayak Uçları 45 Derece Açık)
3. Pyonhi-Sogi (Hazır Duruş)
4. Naranhi-Sogi (Ayaklar Açık Birbirine Paraler Duruş)
5. Mo- Sogi (Herhangi Bir Ayağın Phonhi-Sogi Duruşudur.)
6. Gima-Sogi (Dizler Bükülü Duruş)
7. Hugul-Sogi (Öndeki Ayağın Burnu Karşıya Dönük Arka Ayağın Burnu 90 Derece Dışa Dönük Duruş)
8. Bom-Sogi (Kaplan Duruşu)
9. Gyotdari-Sogi (Sağ Ayak Önde Sol Ayak Parmak Ucunda Topuk Yukarda Sağ Ayağın Topuk Hizasında Duruş)
10.Ap-Sogi (Bir Adım Önde Duruş)
11.Congul-Sogi (Her İki Ayak Arası Açıklık Bir Buçuk Adım Açık Duruş)
12.Koa-Sogi (Bükülü Duruş)
13.Hakdari-Sogi (Martı Duruşu Tek Ayak Üzerinde Duruş)
B. DARİ UA BAL (BACAK VE AYAK)
1. Apçuk (Ayak Pençesi)
2. Duiçuk (Topuğun Alt Kısmı)
3. Duikumçi (Topuğun Arkası)
4. Balnal (Ayağın Dış Kenarı)
5. Paldıng (Ayağın Üst Kısmı)
6. Balbadak (Ayağın İç Kenarı)
7. Murup (Diz)
8. Palgup (Dirsek)

BEYAZ EL VE AYAK TEKNİKLERİ:
1.Global Taekwondonun Temel Kurallarına Uygun Cumuk-Cirigi Yumruk Vuruş Tekniklerini Yapabilecektir.
2 Global. Taekwondonun Temel Kurallarına Uygun Chagi Ayak Vuruş Tekniklerini Yapabilecektir
A. CUMUK-CİRİGİ (YUMRUK VURUŞ TEKNİKLERİ
1. Cirigi-Cumok (Yumruğun Belden Çıkarak Hedefe Doğru Direkt Vuruş)
2. Baro-Cirigi (Congul-Sogi Veya Duitkubi Duruşlarında Öndeki Ayağın Aksi Tarafındaki Yumruk İle Yapılan Vuruş)
3. Bande-Cirigi (Congul-Sogiveya Duitkubi Duruşlarında Öndeki Ayak Tarafındaki Yumruk İle Yapılan Vuruş)
4. Congul-Sogi Olgun Ciriği Olgun Çiriği (Surata Yapılan Direk Vuruş)
B. CHAGİ (AYAK VURUŞ TEKNİKLERİ)
1. Selamlama
2. Paldıng (Ayak Üstü Orta Seviye Vuruş)
3. Ap- Chagi (Ön Ayak Pençesi İle Vuruş).

BEYAZ CUMUK-CHAGİ TEKNİKLERİ:
1.Global Taekwondonun Temel Kurallarına Uygun Cumuk-Cirigiel Yumruk Vuruş Tekniklerini Yapabilecektir.
2.Global Taekwondonun Temel Kurallarına Uygun Chagi Ayak Vuruş Tekniklerini Yapabilecektir.
A. CUMUK-CİRİGİ ( EL YUMRUK VURUŞ TEKNİKLERİ)
1. Neryo-Cirigi (Yukarıdan Aşağıya Vuruş)
2. Yop-Cirigi (Kalçadan Dışa Doğru Yan Vuruş)
3. Seuo-Cirigi (Yumruk Yere Dik Olarak Yapılan Vuruş)
4.Sandan Çiriği. (Yumrukla Direkt Olarak Surata Yapılan Vuruş)

B. CHAGİ (AYAK VURUŞ TEKNİKLERİ)
1. Bandal-Chagi (Ayağın İç Kısmı İle Yukarı Seviye Vuruş)
2. Momdollyo-Chagi (Sırttan Dönerek Ayak Tabanı İle Yukarı Seviye Vuruş)
3. Bitıro- Chagi (Ayak Dış Kısmı İle Sırttan Dönerek Orta Seviye Vuruş)

BEYAZ PYONSON VE TİYO CUMUK-CHAGİ TEKNİKLERİ:
Öğrenci/Kursiyer Gerekli Ortam Sağlandığında Açık El Ve Sıçrayarak Ayak Tekniklerini Ve Beyaz Hyongunu Ulusal Ve Uluslararası Global Taekwondo Kurallarına Uygun Olarak Uygulayabilecektir.

A. PYONSON CUMUK-CİRİGİ ( AÇIK EL YUMRUK VURUŞ TEKNİKLERİ)
1. Pyonson-Kit Seuoçirigi (Yere Dik Pyonson-Kit Vuruşu)
2. Pyonson-Kit Opoçirigi (Avuç İçi Yere Dönük Pyonson Kit Vuruşu)
3. Pyonson-Kit Ceçoçirigi (Avuç İçi Yukarı Dönük Pyonson Kit Vuruşu)
B. TİYO CHAGİ (SIÇRAYARAK AYAK VURUŞ TEKNİKLERİ)
1. Tiyo- Chagi (Sıçrayarak Havada Tek Ayak Vuruş)
2. Madımbal-Chagi (Sıçrayarak Havada Çift Ayak Vuruş)
3. Doud-Chagi (Sırttan Dönerek Ayak Tabanı İle Orta Seviye Geriden Vuruş)

BEYAZ HYONG SAJU–JİRUGİ 1 İLE 8 ARASI TEKNİKLERİ:
Öğrenci/Kursiyer Gerekli Ortam Sağlandığında Hyong Sajujırugi 1-8 Teknikleri Ulusal Ve Uluslararası Global Taekwondo Kurallarına Uygun Olarak Uygulayabilecektir.
A. PUM 1 İLE 4 ARASITEKNİKLER
1.Gibon Cumbi-Sogi
2.Gyopson
3.Bocumok
4.Ducumok-Hori
B.BEYAZ HYONG SAJU- JİRUGİ 1 İLE 8 ARASI TEKNİKLER
1.Congulsogi Aremaki
2.Congulsogi Barochrigi
3.Congulsogi Aremaki
4.Congulsogi Barochrigi
5.Congulsogi Aremaki
6.Congulsogi Barochrigi
7.Congulsogi Aremaki
8.Congulsogi Barochrigi

BEYAZ OYUN KURALLARI:
Öğrenci/Kursiyer Gerekli Ortam Sağlandığında, Tatami-Müsabaka Alanını, Antrenman Ekipmanlarını Tanımlamasını Ulusal Ve Uluslararası Global Taekwondo Oyun Kurallarına Göre Uygulayabilecektir.

A. EKİPMANLAR
1. Eldiven
2. Kol Ve Ayak Kaval Koruyucuları
3. Kuki Dişlik
4. Kask
B. TATAMİ – MÜSABAKA ALANI KULLANIMI
1. Müsabaka Alanı
2. Kenar Çizgileri
3. Müsabakada Duruş Yerleri

Diğer Halk Eğitim Konuları

HEM Global Teakwondo Kursu Konuları
4/ 5
Oleh