26 Şub 2015

Halk Eğitim Merkezleri Tren Teşkilcisi

HEM Halk Eğitim Merkezleri Tren Teşkilcisi Kursu


Halk Eğitim Merkezleri Raylı Sistemler Teknolojisi Tren Teşkilcisi Kursu Konuları, Kursun Eğitim Süresi, Mesleğin İş Olanakları.

Meslek Açıklaması: Tren Teşkilcisi; İSG, Çevre Koruma, Kalite Kural Ve Yöntemleri Çerçevesinde; Yetkisi Dâhilinde Ve Tanımlanmış Görev Talimatlarına Göre; Trenlerin Giriş, Çıkış Ve Geçiş İşlemlerini, Manevra Operasyonlarını Yerine Getiren, Bu Amaçla Makasları, İşaretleri, Emniyet Tesisatını Ve Yerinden Kumanda Sistemini Kullanan, Vagon, Lokomotif Ve Demiryolu Araçlarını Birbirine Bağlayan Ve Çözen; Makas, İşaret Ve Tesisatın Temizliğini Yapan, Tren Üzerinde Seyir Emniyetini Sağlayan Kişidir.

Kursa Katılım Koşulları:
İlkokul Mezunu Veya Okuma Yazma Bilmek, Mesleğin Gerektirdiği Bedensel Yeterliklere Sahip Olduğuna Dair Sağlık Raporu Ve Psikoteknik Muayene Raporuna Sahip Olmak.

İş Olanakları:
T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde, TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğünde, Özel Demiryolu Şirketlerinde, Kent İçi Raylı Sistemlere Sahip Belediyelerde, Kendi Bünyelerinde Raylı Sistem Ağlarına Sahip Fabrika, Lojistik Merkez Ve Benzeri İşletmelerde İş Bulabilirler.

Kursun Eğitim Süresi: 272 Saat

Halk Eğitim Merkezleri Tren Teşkilcisi Kursunun Konuları:
İş Sağlığı Ve Güvenliği, Çevre Koruma Ve Kalite Yönetimi
Mesleki Temel Kavramlar
Makas Ve İşaretler
Yerel Kumanda Masası Ve Yerel Kumanda Panosunu Kullanmak
Demiryolu Araçlarının Bağlanması, Çözülmesi Ve Manevra İşlemlerini Yapma
Tren Kabul - Gönderme İşlemlerini Yapma
Trenlerin Hazırlanması Ve Muayene İşlemlerini Yürütme

Diğer Halk Eğitim Konuları

Halk Eğitim Merkezleri Tren Teşkilcisi
4/ 5
Oleh