11 Oca 2015

HEM Mızraplı Sanat Müziği Enstrüman Yapımı

HEM Mızraplı Sanat Müziği Enstrümanları Yapımı Kursu


HEM Halk Eğitim Merkezleri Kursları, Müzik Aletleri Yapımı Alanı Mızraplı Sanat Müziği Enstrümanları Yapımcısı Kursu, Konuları, Eğitim Süresi.

Meslek Açıklaması: Mızraplı Sanat Müziği Enstrümanları Yapımcısı; Temel Müzik Kavramlarını Bilen Ve Uygulayan, Müzik Fiziği Ve Ses Uygulamalarını Uygulayan, Tüm Alandaki Ana Enstrümanların Çizimini Yapan, Yapacağı Enstrümana Uygun Ağaçları Seçerek Enstrüman Yapımı İçin Uygun Hale Getiren Takım Ve Makineleri Kullanan, Ud’u Temel Düzeyde Çalan, Sanat Müziği Enstrümanlarından Olan Lavta, Tanbur Ve Ud’u Yapan Nitelikli Kişidir.

Kursa Katılım Koşulları: İlköğretimi Tamamlamış, Mesleğin Gerektirdiği İşleri Ve Yeterlilikleri Yapacak Bedensel Ve Fiziksel Özelliklere Sahip Olmak.

İş Olanakları:
Müzik Aletleri Yapım Atölyelerinde, Enstrüman Yapım İşletmelerinde, Kendi İşlerinde Çalışabilirler.

Kursun Eğitim Süresi: 1112 Saat

Mızraplı Sanat Müziği Enstrümanları Yapımcısı Kursu Konuları:
Geometrik Çizimler
Görünüş Çıkarmak
Ölçülendirme Ve Perspektif
Enstrüman Çizimleri Yapma
Elde Rendeleme Ve Kesim Yapma
Elde Oyma Ve Şekillendirme Yapma
Birleştirme Ve Perdah Yapmak
Makinelerde Kaba İşlemler Yapmak
Makinelerde Şekillendirme Yapmak
Müzik Aletleri Yapımında Kullanılan Ağaçları Seçmek
Müzik Aletleri Yapımında Kullanılan Ağaçları Seçmek
Ağacı Kurutmak
Sipariş Almak
Müzik İşaretlerini Yazmak Ve Okumak
Müzikte Sistem Ve Makamları Ayırt Etmek
Solfej Ve Tartım Yapma
Müzik Fiziği Uygulamalarını Yapmak
Ses Oluşum Uygulamaları Yapma
Pozisyon Almak, Parmak Ve Mızrap Çalışmak
I Ve II. Pozisyonda Makam Çalışması Yapmak
Süsleme Ve İcra Örnekleri Yapma
Lavta Yapımına Ön Hazırlık Yapma
Lavta Kalıp Ve Dilimlerini Hazırlamak
Lavta Tekne Ve Sapını Hazırlama
Lavta Ses Tablosu Ve Klavyesini Yapmak
Lavta Eklentilerini Yapmak
Lavta Üst Yüzey İşlem Ve Ayarlarını Yapma
Tanbur Yapımına Ön Hazırlık Yapmak
Tanbur Kalıp Ve Dilimleri Hazırlama
Tanbur Tekne Ve Sapını Hazırlama
Tanbur Ses Tablosunu Yapma
Tanbur Eklentilerini Yapma
Tanbur Üst Yüzey İşlem Ve Ayarlarını Yapma
Ut Yapımına Ön Hazırlık Yapmak
Ut Kalıp Ve Dilimlerini Hazırlamak
Ut Teknesi Ve Sapını Yapmak
Ut Sap Ve Ses Tablosunu Hazırlamak
Ut Eklentilerini Yapma
Ut Üst Yüzey İşlem Ve Ayarlarını Yapma

Diğer Halk Eğitim Konuları

HEM Mızraplı Sanat Müziği Enstrüman Yapımı
4/ 5
Oleh