31 Oca 2015

HEM Halk Eğitim Merkezleri Sigortacı Kursu

HEM Halk Eğitim Sigortacı Kursu Konuları


Halk Eğitim Merkezleri Pazarlama Ve Perakende Alanı Kursları, HEM Sigortacı Kursu Konuları, Eğitim Süresi, İş Olanakları.

Meslek Açıklaması: Mal, Can Ve Diğer Sigorta Edilebilir Riskleri Belirleyip, Sigorta Poliçesi Üretebilme, Hasar Takip İşlemleri Yapabilme Bilgi, Beceri Ve Sorumluluğuna Sahip Nitelikli Kişidir.

Kursa Katılım Koşulları: İlköğretimini Tamamlamış Olmak, Mesleğin Gerektirdiği İşleri Yapabilecek Bedensel Ve Fiziksel Özellikleri Taşımak.

İş Olanakları:
Sigorta Acentelerinde, Sigorta Şirketlerinde, Muhasebe Bürolarında, Pazarlama Şirketlerinde, Halkla İlişkiler Büroları Ve Benzeri Yerlerde İş Bulabilirler.

Sigortacı Kursu Eğitim Süresi: 1352 Saat

Halk Eğitim Merkezleri Sigortacı Kursu Konuları:
Bilgisayarda Metin Dosyası Hazırlama
Bilgisayarda Matematiksel Ve Mantıksal Dosya Oluşturma
Sunu Hazırlama
Bilgisayarla İletişim
E-Ticaret
F Klavye
Bilgisayarda Resmi Yazı Hazırlama
Kişisel Bakım
Müşteri Özellikleri
Müşteri Memnuniyeti
Müşteri İle İletişim
Satışa Hazırlık
İş Planı
Ticari Matematik Hesaplamaları
İstatistik
Ticari Belgeler
Toplumsal Düzen
Anayasal Hak Ve Sorumluluklar
Mesleki Gündem
Personel Gelişimi
Toplam Kalite Yönetimi
Risk Tespiti
Risk Tedbirleri
Poliçe Çeşitleri
Sigorta Hukuku
Ferdi Kaza Sigortası
Sağlık Sigortası
Bireysel Emeklilik Sigortası
Yangın Sigortası
Kaza Sigortası
Kasko Sigortası
Nakliyat Sigortası
Mühendislik Sigortaları
Tarım Sigortası
Hisar İhbarı
Hasar Dosyası
Hasar Belgeleri
Tazminatlar Ve Reasürans
E Bankacılık Hizmetleri
Rücu
Paket Programı Kurulumu
Hesap Açma
Poliçe İşlemleri
Kambiyo İşlemleri
İşlem Takibi
Hasar İşlemleri
Diğer Sigorta İşlemleri
Zorunlu Sigorta
İş Veren Sorumluluk Sigortası
Mesleki Sorumluluk Sigortası
Ürün Mali Sorumluluk Sigortası
Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası
halkegitimkurslari.org

Diğer Halk Eğitim Konuları

HEM Halk Eğitim Merkezleri Sigortacı Kursu
4/ 5
Oleh