4 Oca 2015

HEM Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı Kursu

HEM Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı Kursu


Halk Eğitim Merkezleri Muhasebe Ve Finansman Alanı Altında Eğitimi Verilen Sertifikalı Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı Kursu Konuları, Kursun Eğitim Süresi.

Meslek Açıklaması: Dış Ticaret Ofis Elemanlığı Mesleğinin Gerektirdiği Hizmetleri Yürütmek İçin Gerekli Olan İşlemleri Takip Etme Ve Dış Ticaret Muhasebe Kayıtlarını Tutma Yeterliklerine Sahip Nitelikli Kişidir.

Kursa Katılım Koşulları:
İlköğretim Mezunu Olmak, Mesleğin Gerektirdiği İşleri Yapabilecek Fiziksel Ve Bedensel Özelliklere Sahip Olmak.

İş Olanakları:
Dış Ticaret Faaliyetindeki Kurum Ve Kuruluşlarda, Kurum Ve Kuruluşların Ofislerinde, Ön Muhasebe Servislerinde İş Bulabilirler.

Kursun Eğitim Süresi: 1272 Saat

Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı Kursu Konuları:
Bilgisayarda Yazı Yazmak (On Parmak F Klavye)
Bilgisayarda Resmi Yazı Hazırlama
Bilgisayarda Metin Dosyası Oluşturma
Bilgisayarda Matematiksel Ve Mantıksal Dosya Oluşturma
Bilgisayarla İletişim
Bilgi Toplama Ve Yönetme
Defter Ve Belgeleri Ve Belediye İle İlgili İşlemleri Yapma
İşkur, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ticaret Sicili Ve Mesleki Kuruluş İşlemlerini Yapma
Sosyal Güvenlik İşlemlerini Yapma
Fatura Ve Fatura Yerine Geçen Belgeleri Düzenleme
Kıymetli Evraklar
İşletme Defterleri
Beyannameler
Serbest Meslek Kazanç Defteri
Mesleki Yabancı Dil (İngilizce)
Dış Ticaret Kavramları
Dış Ticaret Bağlantıları
Gümrük Belgeleri
Bakanlıklarda Dış Ticaret İşlemleri Yapma
İhracatçı Birlikleri Ve Devlet Yardımcıları İşlemleri Yapma
KDV İstisnası İşlemleri
Sigorta Kuruluşları İşlemleri
Oda Ve Borsa İle İlgili İşlemleri Yapma
İzin Veren Diğer Kuruluşlarla İlgili İşlemleri Yapma
Dış Ticaret Teslim Şekillerini Takip Etme
İhracat İşlemlerini Yapma
İthalat İşlemlerini Yapma
Gümrük Tarifelerini Takip Etme
Banka Ve Kambiyo İşlemleri
Mali Tabloları Düzenleme
Dış Ticaret Muhasebe Sistemi
İthalat Kayıtları
İhracat Kayıtları
Dış Ticaret Finansmanı
Piyasaları İzlemek
Faaliyet Alanları Araştırmak
İş Yeri Açma
Mesleki Matematik Aritmetiğini Uygulamak
Mesleki Matematik Hesaplamalarını Yapma
Bütçe İşlemleri Yapma
Vergi Ödemeleri İşlemleri Yapma
Anayasal Haklarına Ve Sorumluklarına Uygun Davranma
Ekonomik, Sosyal Ve Toplumsal Olayları Takip Etme
Personel Gelişim Faaliyetlerini Yürütme
Toplam Kalite Prensiplerini Uygulama
Banka Kuruluş İşlemleri
Mevduat İşlemleri
Kambiyo İşlemleri
Hizmet İşlemleri
Bilanço Düzenleme
Büyük Defter Ve Mizan Düzenlemek
Varlık Hesaplarını Kaydetme
Kaynak Hesaplarını Kaydetmek

Diğer Halk Eğitim Konuları

HEM Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı Kursu
4/ 5
Oleh