2 Oca 2015

HEM Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı Kursu

HEM Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı Kursu Konuları


HEM Halk Eğitim Merkezleri Muhasebe Ve Finansman Alanı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu Konuları, Kursun Eğitim Süresi.

Meslek Açıklaması: Muhasebecilik Mesleğinin Gerektirdiği, Ticari İşletmelerin Faaliyetlerine Ait Belgelerin Tasnif, Kayıt, Dosyalama Ve Arşivleme İşlemlerini Bilgisayar Ortamında Yapma Yeterliklerine Sahip Olan Nitelikli Kişidir.

Kursa Katılım Koşulları: İlköğretimi Tamamlamış Olma, Mesleğin Gerektirdiği İşleri Yapabilecek Fiziksel Ve Bedensel Özellikleri Taşıma.

İş Olanakları:
Muhasebe, Finans Ve Dış Ticaret Türündeki Kuruluşlarda, Muhasebe Ve Mali Müşavirlik, Yeminli Mali Müşavirlikler, Şirket İşletmelerinin Muhasebe Birimlerinde İş Bulabilirler.

Kursun Eğitim Süresi: 1224 Saat

Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı Kursu Konuları:
F Klavye İle Bilgisayarda Yazı Yazma
Bilgisayar Ortamında Resmi Yazı Hazırlama
Bilgisayar Ortamında Metin Dosyası Oluşturma
Bilgisayarda Matematiksel Ve Mantıksal Dosya Oluşturma
Sunu Oluşturma
İnternet Üzerinden Bilgiye Ulaşma
Bilgisayar Ortamında Rapor Ve Form Oluşturma
Defter Ve Belgeleri Temin Ve Tasdik Ettirme
Vergi Dairesi Ve Belediye İle İlgili İşlemleri Yapma
İŞKUR, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ticaret Sicili Ve Mesleki Kuruluş İşlemlerini Yapma
Sosyal Güvenlik İşlemlerini Yapma
Fatura Ve Fatura Yerine Geçen Belgeleri Düzenleme
Türk Ticaret Kanununda Yer Alan Belgeleri Düzenleme Ve Menkul Kıymetleri Seçme
İşletme Defteri Düzenleme
Beyannameleri Düzenleme
Serbest Meslek Kazanç Defteri Düzenleme
Bilanço Düzenleme
Büyük Defter Ve Mizan Düzenleme
Varlık Hesaplarını Kaydetme
Kaynak Hesaplarını Kaydetme
Gelir Tablosu Düzenleme
Muhasebe Uygulaması Yapma
Paket Programı Kurmak Ve Ayarlarını Yapma
Cari Hasep İşlemlerini Yapma
Çek Senet Takibi
Ön Muhasebe İşlemleri Yapma
Muhasebe İşlemleri Yapma
Entegrasyon İşlemleri
Şahıs Şirketi İşlemleri
Sermaye Şirketi İşlemleri
Şirket Kapanış İşlemleri
Kooperatif İşlemleri
Ürün Ve Hizmet Maliyetini Hesaplama
Maliyet Kayıtları Yapma
İnşaat İşletmelerini Belirlemek
İnşaat Kayıtlarını Yapma
Ekonomik Gelişmeleri İzleme
Faaliyet Alanlarını Araştırma
İşyeri Aşma
Mesleki Matematik Aritmetiğini Uygulama
Mesleki Matematik Hesaplamaları Yapma
Bütçe İşlemleri Yapma
Vergi Ödeme İşlemleri Yapma
Anayasal Haklarına Ve Sorumluluklarına Uygun Davranma
Ekonomik, Sosyal Ve Toplumsal Olayları Takip Etmek
Personel Gelişim Faaliyetlerini Yürütmek
Toplam Kalite Prensiplerini Uygulama

Diğer Halk Eğitim Konuları

HEM Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı Kursu
4/ 5
Oleh