19 Oca 2015

Halk Eğitim Merkezleri Avcılık Kursu Konuları

HEM Halk Eğitim Merkezleri Avcılık Kursu Konuları


Hem Halk Eğitim Merkezleri Ormancılık Alanı Avcılık Kursu Eğitim Süresi, Kursun Konuları.

Meslek Açıklaması: Avına İzin Verilen Yaban Hayvanı Türlerini, İzin Verilen Yerlerde, Tespit Edilen Zaman Ve Miktarlar İle Belirlenen Esas Ve Usullerle Canlı Veya Ölü Ele Geçirmeye Çalışan Kişi.
Ormancılık Alanı Altında Avcı Eğitimi Yeterlikleri Kazanan Bireyler, Kazandırdığı Yeterlikler Doğrultusunda Bir Meslek Kazanmasına Yönelik Değildir.

Kursa Katılım Koşulları: Okuma Yazma Bilmek, Mesleğin Gerektirdiği İşleri Yapabilecek Fiziksel Ve Bedensel Özelliklere Sahip Olmak.

Kurs Programı Sonunda Avcılığın Temel Bilgi Ve Becerileri Kazandırılacaktır.

Kursun Eğitim Süresi: 32 Saat

Halk Eğitim Merkezi Avcılık Kursu Konuları:
Avcılığa Giriş, Avcılık Ve Avcılığın Kurallarına Uygulamak
Avlanma Yöntemleri Ve Avda Kullanılan Araç Gereçlerini Doğru Uygulamak
Güvenlik Ve İlk Yardım Kurallarına Uymak

halkegitimkurslari.org

Diğer Halk Eğitim Konuları

Halk Eğitim Merkezleri Avcılık Kursu Konuları
4/ 5
Oleh