25 Eyl 2014

Halk Eğitim Müşteri Temsilcisi Kursu

Halk Eğitim Müşteri Temsilcisi Kursu Konuları


HEM Halk Eğitim Merkezleri Halkla İlişkiler Ve Organizasyon Alanı Müşteri Temsilcisi Kursu Konuları, Kursun Eğitim Süresi:

Meslek Açıklaması: Şirketleri Müşterilere, Müşterileri Şirketlere Tanıtan Ve Kaliteli Müşteri İlişkilerini Yürütme Bilgi Ve Becerisine Sahip Nitelikli Kişidir.

Kursa Katılım Koşulları: İlköğretimi Tamamlamış Olmak, Mesleğin Gerektirdiği İşleri Yapabilecek Fiziksel Ve Bedensel Özelliklere Sahip Olmak.

İş Olanakları:
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Ajanslarında, Görsel Ve İşitsel Medya Kuruluşlarında, Reklam Ajanslarında, Şirketlerin Halkla İlişkiler Kurumsal Tanıtım Bölümlerinde, Çağrı Merkezlerinde, Organizasyon Ve Fuar Şirketlerinde, Şirketlerin Müşteri İlişkileri Birimlerinde, Turizm Şirketlerinde V.B. Yerlerde İş Çalışabilirler.

Kursun Eğitim Süresi: 1392 Saat

HALK EĞİTİM MERKEZLERİ MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ KURSU KONULARI
Müşteri Temsilcisi Kursu Konuları:
Halkla İlişkiler Kavramı
Halkla İlişkilerin İlişkili Olduğu Alanlar
Organizasyon Hizmet Alanları
Kurumsal Organizasyon
Sosyal Ve Kültürel Organizasyonlar
Ulusal Ve Uluslararası Organizasyonlar
İletişim Süreci Türleri
Kitle İletişimi
Telefonda İletişim
Etkin Ve Hızlı Okuma
Planlı Ve Etkili Yazma
Mesleki Yazıları Yazma
Diksiyon
Beden Dili
Toplumsal Düzen
Anayasal Hak Ve Sorumluluklar
Kelime İşlemci
F Klavye
Elektronik Tablo
Reklamcılıkta Temel Kavramlar
Reklam Ortamlar
Reklamcılıkta Araştırma
Reklamcılıkta Planlama
İnternet
Fikir Haklarına Uygun Hareket Etmek
Haberleşme İle İlgili Yasal Düzenlemelere Uymak
Gündemi Takip Etmek
Haber Yazmak
Müşteri Özellikleri
Müşteri Memnuniyetini Artırmak
Müşteri İle Sağlıklı İletişim Kurma
Günlük Satış Programı Hazırlamak
İşletmenin Amaçlarını Ve Piyasa Şartlarını İnceleme
Sergi Ve Fuarlarda Firmayı Temsil Etme
Yazılı Basında Yaratıcı Çalışmaları Takip Etme
Görsel Ve İşitsel Medyada Yaratıcı Çalışmaları Takip Etmek
Sağlıklı İletişim Kurma
Etkin İletişim Kurma
Sunum Yapmak
Sunu Oluşturmak
Beden Dili İle İletişim
Mesaj Kanalları Kullanarak Mesajları İletmek
Örgüt İletişimi Kurma
İş Planı Yapma
Kaynak Taraması Ve Gözlem Yapmak
Basının Doğuşu Ve Gelişimi
Türk Basının Doğuşu Ve Gelişimi
Küçük Ve Orta Format Fotoğraf Makinelerini Hazırlama
Fotoğraf Makinesini Ayarlama
Kompozisyon Kurallarına Uygun Fotoğraf Çekmek

Diğer Halk Eğitim Konuları

Halk Eğitim Müşteri Temsilcisi Kursu
4/ 5
Oleh