24 Eyl 2014

Halk Eğitim Halkla İlişkiler Elemanı Kursu

Halk Eğitim Halkla İlişkiler Elmanı Kursu Konuları


HEM Halk Eğitim Merkezleri Halkla İlişkiler Ve Organizasyon Alanı Halkla İlişkiler Elemanı Kursu Eğitim Süresi, Kursun Konuları.

Meslek Açıklaması: Özel Ya Da Tüzel Kişilerin Belirlenmiş Hedef Kitlelerle Dürüst Ve Sağlam Bağlar Kurup Geliştirerek Onların Olumlu İnanç Ve Eylemlere Yöneltilmesini, Tepkileri Değerlendirerek Tutuma Yön Vermesini, Bu Amaçla Gerekli Faaliyetlerin Planlama , Yürütme Bilgi Ve Becerisine Sahip Nitelikli Kişidir.

İş Olanakları:
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Ajanslarında, Şirketlerin Halkla İlişkiler, Kurumsal İletişim, Tanıtım Bölümlerinde, Görsel Ve İşitsel Medya Kuruluşlarında, Çağrı Merkezlerinde, Reklam Ajanslarında, Şirketlerin Müşteri İlişkileri Birimlerinde, Organizasyon Ve Fuar Şirketlerinde, Turizm Şirketlerinde Ve Benzeri Yerlerde İş Bulabilirler.

Kursun Eğitim Süresi: 1264 Saat

HALK EĞİTİM HALKLA İLİŞKİLER ELMANI KURSU
Halkla İlişkiler Elemanı Kursu Konuları:
İletişim Sürecini İncelemek Ve İletişim Türlerini Kullanmak
Kitle İletişim Sürecini Çözümlemek
Telefonda İletişim Sağlamak
Etkin Ve Hızlı Okuma
Planlı Ve Etkili Yazma
Mesleki Yazıları Yazma
Türkçe'yi Doğru Kullanma
Türkçe'yi Doğru Konuşma
Beden Dilini Etkili Kullanma
Toplumsal Düzen
Anayasal Hak Ve Sorumluluklar
Bilgisayarda Metin Dosyası Oluşturma
İnternet Üzerinden Bilgiye Ulaşma
Bilgisayarda Seri Yazı Yazma
Bilgisayarda Matematiksel Ve Mantıksal Dosya Oluşturma
Fikir Haklarına Uygun Hareket Etme
Basın Suçları
Günden Organizasyonu
Haber Yazmak
Kurum İçi Halkla İlişkileri Oluşturma
Yazılı Araçları Kullanma
Sözlü Araçları Kullanma
Görsel Teknolojik Araçları Kullanma
Basınla İlişkileri Yürütme
Organizasyon Düzenleme
Hedef Kitleye Yönelik Araştırma Yapma
Etkin İletişim Kurma
Sağlıklı İletişim Kurma
Sunu Oluşturma
Sunum Yapma
Beden Dili İle İletişim Kurma
Yaratıcı Drama
Örgüt İletişimi
Sponsorluk Faaliyetleri
Halkla İlişkiler Yaklaşımını Uygulama
Basının Doğuşu Ve Gelişimi
Fotoğraf Makineleri
Fotoğraf Makinesi Ayarları
Fotoğrafta Işık Ve Kompozisyon

Diğer Halk Eğitim Konuları

Halk Eğitim Halkla İlişkiler Elemanı Kursu
4/ 5
Oleh