14 Eyl 2014

Halk Eğitim Gıda Kontrol Elemanı Kursu

Halk Eğitim Gıda Kontrol Elemanı Kursu Konuları


HEM Halk Eğitim Merkezleri Gıda Teknolojisi Alanı Gıda Kontrol Elemanı Kursu, Kursun Eğitim Süresi, Konuları.

Meslek Açıklaması: Gıda Kontrol Elemanı, Her Türlü Gıdanın Üretiminden Tüketimine Kadar Geçen Süreç İçerisinde Alınan Numunelerinin Duyusal, Fiziksel, Kimyasal Ve Mikrobiyolojik Analizlerini Laboratuvarda, Kendi Başına Ve Belirli Bir Süre İçerisinde Yapma Bilgi Ve Becerisine Sahip Nitelikli Kişidir.

İş Olanakları:
Tarım Bakanlığı Kontrolündeki Gıda İle İlgili Laboratuvarlarda, Gıda Üretimi Yapan İşletmelerin Laboratuvarlarından, Çevre Koruma Laboratuvarları Ve İlaç İşletmelerinde, Özel Gıda Laboratuvarları Teknik Ara Eleman Olarak İş Bulabilirler.

Kursun Eğitim Süresi: 2232 Saat


Gıda Kontrol Elemanı Kursu Konuları:
Genel Mikrobiyoloji
Personel Hijyeni
İşletmelerde Temizlik Ve Dezenfeksiyon
Gıdaları Muhafaza Etme İlkeleri
Gıda Üretiminde Hijyeni Sağlama
Karbohidratların Özellikleri
Lipitlerini Özellikleri
Proteinlerin Özellikleri
Vitamin Ve Mineralleri İncelemek
Enzimleri İnceleme
Fenolik Bileşikler Ve Doğal Renk Maddelerini İnceleme
Gıdadaki Suyun Özelliklerini İnceleme
Kütle Ölçümü Yapma
Hacim Ölçmek
Yoğunluk Ve Kıvam Ölçmek
Fiziksel Değişimleri İnceleme
Kimyasal Değişimleri İnceleme
Mikrobiyoloji Laboratuvarında Analiz Öncesi Hazırlık
Besiyeri Hazırlama
Alınan Numuneyi Analize Hazırlama
Kültür Elde Etmek
Mikroskobik İnceleme Yapma
Kültürel Ve Mikroskobik Sayım
İşletme Ortamında Hijyen Ve Sanitasyon Kontrolü İçin Ekim Yapmak
Mikrobiyoloji Laboratuvarında Analiz Sonrası İşlemler
Kimya Loboratuvarında Analiz Öncesi Hazırlık
Kimya Laboratuvarlarında Analiz Sonrası İşlemeleri Yapma
Çözelti Hazırlama
Asitlik Ve Bazlık Kontrolü Yapma
Gravimetrik Analizleri Yapma
Volumetrik Analizleri Yapma
Enstrüm Antal Analizleri Yapma
Gıdalarda Nem Ve Toplam Kuru Madde Tayini
Ham Protein Tayini Yapma
Yağ Tayini Yapma
Laboratuvarı Düzenini Sağlama
Şeker Tayini Yapma
Vitamin Tayini Yapma
Tuz Tayini Yapma
Kokuşma Oluşumunu Belirlemek
Gıdalarda Boya Varlığını Saptamak
İstenmeyen Katkıların Varlığını Saptama
Ham Lif Ve Selüloz Tayini Yapma
Ambalaj, Etiket Ve Gıdadaki Fiziksel Kontrolleri Yapma
Duygusal Test Tekniklerini İnceleme
İçme Ve Kullanma Suları Analizleri Yapmak
Süt Ve Süt Ürünlerinde Kalite Kontrol Analizlerini Yapmak
Et Ve Ürünlerinde Kalite Kontrol Analizleri Yapmak
Un Ve Unlu Mamullerindeki Kalite Kontrol Analizlerini Yapma
Yemeklik Yağların Kalite Kontrol Analizlerini Yapma
Sofralık Zeytin Ve Zeytinyağı Kalite Kontrol Analizlerini Yapma
Konserve Kalite Kontrol Analizlerini Yapma
Çay Kalite Kontrol Analizlerini Yapma
Alkollü İçeceklerin Kalite Kontrol Analizlerini Yapma
Bal Kalite Kontrol Analizlerini Yapmak
Temel Seviyede Bilgisayarı Temel Donanımlarını Ve İnterneti Kullanma
Bilgisayarda Ofis Yazılımlarının Temel İşlevlerini Kullanarak Doküman Hazırlama

Diğer Halk Eğitim Konuları

Halk Eğitim Gıda Kontrol Elemanı Kursu
4/ 5
Oleh