22 Nis 2014

Halk Eğitim Merkezleri Ormancılık Kursları

Halk Eğitim Merkezleri Ormancılık Kursları


HEM Halk Eğitim Merkezlerinde Ormancılık Alanı Altında Eğitimi Verilen Kurslar.

Avcı Eğitimi Kursu:
Meslek Açıklaması: Avına İzin Verilen Yaban Hayvanı Türlerini, İzin Verilen Yerlerde, Tespit Edilen Zaman Ve Miktarlar İle Belirlenen Esas Ve Usullerle Canlı Veya Ölü Ele Geçirmeye Çalışan Kişi.
Eğitim Süresi: 32 Saat
Kursun Konuları:
Avcılık Ve Avcılığın Kurallarını Uygulamak
Avlanma Yöntemleri Ve Avda Kullanılan Araç Gereçleri Doğru Kullanma
Güvenlik Ve İlk Yardım Kurallarına Uyma

Ağaç Kesme Ve Boylama Kursu:
Meslek Açıklaması: İş Sağlığı Ve Güvenliği İle Çevreyle İlgili Önlemlerini Alan, İşaretlenmiş Ağaçları Uygun Yöntem Ve Tekniklerle Kesen Ve Bunun İçin Uygun Malzemeyi Seçen, Kestikten Sonra Yuvarlak Gövde Odununu Elde Ederek Ve Standartlara Uygun Olarak Kesip Boylayarak Endüstriyel Ürüne Ve Yakacak Oduna Dönüştüren Kişidir.
Eğitim Süresi: 56 Saat
Kursun Konuları:
İş Sağlığı Ve Güvenliği, Çevre Koruma Ve Kalite Yöntem Sistemine Uygun Çalışmak
Kesim Hazırlığı, Kesme Ve Boylama Yapmak

Diğer Halk Eğitim Konuları

Halk Eğitim Merkezleri Ormancılık Kursları
4/ 5
Oleh