12 Nis 2014

Halk Eğitim Kayıt Koşulları Düzenlenme Yerleri

Halk Eğitim Merkezleri Kayıt Koşulları Düzenlenme Yerleri


HEM Halk Eğitim Merkezleri Kursları Nerelerde Düzenlenir, Kursları Kimler Katılabilir, Kurslara Kayıt Koşulları:

Halk Eğitim Kursları Nerelerde Düzenlenir:
A) Merkez Binalarında,
B) Ceza İnfaz Kurumları Ve Tutukevlerinde,
C) İl, İlçe, Belde, Köy Ve Mahallelerde Eğitim İçin Sağlanan Yerlerde,
Ç) Rehabilitasyon Merkezlerinde,
D) Kamu Veya Özel Kuruluşlara Ait Yerlerde,
E) Örgün Eğitim, Öğretim Kurumlarına Ait Binalarda,
F) Gezici Olarak Hazırlanan Mobil Eğitim Araçlarında,
G) Merkezlerce Uygun Görülen Diğer Yerlerde

HEM Kursları Kayıt İşlemleri Koşulları:
Kursa Devam Edeceklerde, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olma Şartı Aranır. Haymatlos (Ülkesi Belli Olmayan) Veya Mülteci Durumundaki Yabancılar, Türkiye´De Çalışma İzni Verilen Yabancılar, Yabancı Misyon Şefliklerinde Veya Uluslararası Kuruluş Temsilciliklerindeki Görevliler İle Türk Vatandaşlığını Kazanmış Olup Sonradan Bakanlar Kurulundan Türk Vatandaşlığından Çıkma İzni Alarak Yabancı Bir Devlet Vatandaşlığı Hakkını Kazanan Kişiler Ve Bunların Birinci Derecede Yakınları Kurslara Devam Edebilirler. Bunlarla İlgili İşlemlerde Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği İle Türkiye´De Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Mevzuat Hükümlerine Uyulur. Yukarıda Belirtilenlerin Dışındakiler İçin Mülki Amirin İzni Gerekir.
Kurslara Kayıt, Kursiyerin TC. Kimlik Numarası Esas Alınarak Yapılır. Kursiyerlerden, Açılacak Kursun Özelliğine Göre Gerektiğinde Öğrenim Belgesi İstenir.
Başvurular, Merkezlere Bireysel Ve Toplu Olarak Doğrudan Yapılabileceği Gibi Bilişim Teknolojisi Kullanılarak Da Yapılabilir. Ayrıca Merkezlerden Uzak Yerleşim Birimlerinde İkamet Edenler, Bulundukları Yerdeki Muhtarlıklar Ve Bakanlığa Bağlı Okul Veya Kurum Müdürlüklerine Başvuruda Bulunabilirler. Muhtarlık, Okul Veya Kurum Müdürlükleri, Yapılan Başvuruları Belirli Aralıklarla Merkez Müdürlüğüne Ulaştırır.

Kurs Sonunda Başarılı Olan Kursiyerlere MEB Onaylı Sertifika Verilir. Daha Önceden Aldığınız Sertifikalarını Kaybedenler Dilekçe İle Halk Eğitim Merkezine Başvuruda Bulunarak Yeni Sertifika Çıkarabilir.
Açılan Tüm Kurslara Devam Zorunludur. Toplam Kurs Saatinin 1/5'inden Fazla Devamsızlık Yapanlar Sertifika Alamazlar.

Diğer Halk Eğitim Konuları

Halk Eğitim Kayıt Koşulları Düzenlenme Yerleri
4/ 5
Oleh