14 Haz 2012

Halk Eğitim Muhasebe Finansman Kursları

Halk Eğitim Muhasebe Finansman Kursları


HEM Kurs Programları, Halk Eğitim Merkezi Muhasebe Finansman Alanı Altına Eğitim Verilen Kurslar.

Ön Muhasebe Kursu:
Haftalık Ödeme Planını Çıkartma, Günlük Nakit Akışını Denetleme, Stok Takibi Yapama, Müşteri Çek Ve Senetlerini Bankaya Verme, Firma Çeklerin Takibini Yapma, Kasa Defterini Yazma Ve Kasa Denkliğini Sağlama, Perakende Satışlarda Yazar Kasa Ve Post İşlemlerini Yapma, Evrak İntikalini Sağlama, Bilgisayar Kullanma Becerileri Kazandırılır.

Kursa Katılabilmek İçin Okuma Yazma Bilmek Veya İlkokul Mezunu Olmak Yeterlidir.

Kursun Konu Başlıkları:
Bilgisayar Kullanma, Ticari Defterler Ve Belgeler, Perakende Satış Belgeleri, Fatura Ve İrsaliye İşlemleri, Fatura Yerine Geçen Belgeler, Paket Program Yükleme, Cari Hesaplar, Çek Senet, Ön Muhasebe Ve Bakım Yedekleme.

Toplam 400 Saat Eğitim Verilir.


Bilgisayar Destekli Muhasebe Kursu: Muhasebe İşlemlerini Bilgisayar Yardımı İle Yapabilme Yeterliliği Kazandırılır.

Kursa Katılabilmek İçin Okuma Yazma Bilmek Veya İlkokul Mezunu Olmak Yeterlidir.

Toplam Eğitim Süresi 400 Saat.

Kursun Konu Başlıkları:
Defter Ve Belgeleri Temin Etmek Ve Tasdik Ettirmek
Fatura Ve İrsaliye Düzenlemek
Fatura Yerine Geçen Belgeleri Düzenlemek
İşletme Defteri Tutmak
Bilanço Düzenlemek
Yevmiye Defteri Tutmak
Büyük Defter (Defter-İ Kebir) Tutmak
Mizan Düzenlemek
İşlem Tanımlarını Yapmak
Verileri Kaydetmek

Temel Muhasebe Kursu: Büro İşleri Yapma, Muhasebe Defter Ve Kayıtları Tutma.

Kursa Katılabilmek İçin Okuma Yazma Bilmek Veya İlkokul Mezunu Olmak Yeterlidir.

Toplam Eğitim Süresi 200 Saat.

Kursun Konu Başlıkları:
Defter Ve Belgeleri Temin Etmek Ve Tasdik Ettirmek
Bilanço Düzenlemek
Yevmiye Defteri Tutmak
Büyük Defter (Defter-İ Kebir) Tutmak
Mizan Düzenlemek

Muhasebe Yardımcısı Kursu: Büro İşleri Yapma, Müşteri İlişkileri Kurma, Defter Ve Kayıt Tutma, Beyanname Hazırlama, Sosyal Güvenlik Kuruluşları, Çalışma Bakanlığı ve İŞKUR Bildirgelerini Hazırlama.

Kursa Katılabilmek İçin, Okuma Yazma Bilmek Veya İlkokul Mezun Olmak Yeterlidir.

Eğitim Süresi 1200 Saat.

Kursun Konu Başlıkları:
Büro Düzenlemek
Evrakları Takip Etmek
F Klavye Kullanmak
Kelime İşlemci Programı Kullanmak
Elektronik Tablo Programı Kullanmak
Defter Ve Belgeleri Temin Etmek Ve Tasdik Ettirmek
Vergi Dairesi İle İlgili İşlemleri Yapmak
Belediye İle İlgili İşlemleri Yapmak
Sosyal Güvenlik İşlemlerini Yapmak
İŞKUR, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşlemlerini Yapmak
Mesleki Kuruluş İşlemlerini Yapmak
Ticaret Sicili İşlemlerini Yapmak
Fatura Ve İrsaliye Düzenlemek
Türk Ticaret Kanunu’nda Yer Alan Belgeleri Düzenlemek
İşletme Defteri Tutmak
Serbest Meslek Kazanç Defteri Tutmak
Yevmiye Defteri Tutmak

Kasa Sorumlusu Kursu: Haftalık Ödeme Planını Çıkarma, Günlük Nakit Akışını Denetleme, Müşteri Çek Ve Senetlerini Bankaya Verme, Firma Çeklerin Takibini Yapma, Kasa Defterini Yazma Ve Kasa Denkliğini Sağlama, Perakende Satışlarda Yazar Kasa Ve Post İşlemlerini Yapma, Evrak İntikalini Sağlama, Bilgisayar Kullanabilme Yeterlilikleri Kazandırılır.

Eğitim Süresi 1200 Saat.

Kooperatif Büro Elemanı Kursu: Kooperatif Ana Sözleşmesini Bilen Ve Yorumlayan, Üye Dosyalarını Tanzim Eden, Üye Aidatlarını Takip Eden Kooperatif Masraf Belgelerini Toplayan Ve Tanzim Eden. Ön Muhasebe İşlemlerini Yapan, Genel Kurul Ve Yönetim Kurulu Toplantılarının Evrakını Düzenleyen, Kooperatif Yazışmalarını Yapan, Kooperatif İşlerini Takip Eden Ve Bilgisayar Kullanabilme Yeterlilikleri Kazandırılır.

Kursun Eğitim Süresi 1480 Saat.

Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı Kursu: Hesap Planı Sistemini Oluşturan, Beyannameye Esas Teşkil Eden Bilgi Ve Belgelerin İntikalini Sağlayan, Beyannameleri Düzenleyen Bilgisayarı Kullanan, Defterleri Tutan, Firmanın Kredi Ve Cari Hesap Durumunu Takip Eden, Koordinasyon Sağlayan Yazışma Ve Raporları Yazan, SSK Ve Bağ-Kur Gibi Kurumlar Hakkında Bilgi Sahibi Olan Nitelikli Kişidir.

Eğitim Süresi 2040 Saat.

Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı Kursu: Dış Ticaret Ofis Elemanlığı Mesleğinin Gerektirdiği Hizmetleri Yürütmek İçin Gerekli Olan İşlemleri Takip Etme Ve Dış Ticaret Muhasebe Kayıtlarını Tutma Yeterliklerini Kazandırmaya Yönelik Eğitim Ve Öğretim Verilen Daldır.

Eğitim Süresi: 1720 Saat.

Finans ve Borsa Hizmetleri Elemanı Kursu: Borsa Ve Finans Hizmetleri Elemanlığı Mesleğinin Gerektirdiği Hizmetleri Yürütmek İçin Gerekli Olan İşlemleri Takip Etme Ve Finansman İşlemlerinin Muhasebe Kayıtlarını Tutma Yeterliklerini Kazandırmaya Yönelik Eğitim Ve Öğretim Verilen Daldır

Eğitim Süresi 1680 Saat.

Diğer Halk Eğitim Konuları

Halk Eğitim Muhasebe Finansman Kursları
4/ 5
Oleh